Skontaktuj się z nami:

ROZWODY – KANCELARIA ZUBRZYCKA ZIĘBA W WARSZAWIE

Podział majątku w wyroku rozwodowym

Jeśli małżonkowie są zgodni co do podziału majątku wspólnego Sąd może dokonać tego podziału w wyroku rozwodowym.
Małżonkowie powinni wskazać Sądowi co wchodzi w skład majątku wspólnego (np. nieruchomości, ruchomości, oszczędności) a następnie przedstawić plan podziału.
 

Majątek wspólny można podzielić w następujący sposób:

  1. Podział fizyczny (np. niektóre przedmioty przypadają żonie, a niektóre mężowi);
  2. Przyznanie niektórych składników majątku jednemu małżonkowi z obowiązkiem spłaty drugiego;
  3. Sprzedaż składników majątku i podział pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży;

Podział majątku wspólnego może dotyczyć jedynie małżonków, Sąd nie możne przenieść własności nieruchomości na osobę trzecią (np. dziecko).