Skontaktuj się z nami:

ROZWODY – KANCELARIA ZUBRZYCKA ZIĘBA W WARSZAWIE

Czy małżonek ma prawo do mojego mieszkania?

Zgodnie z art. 281 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: Jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedmiotów urządzenia domowego.
Przepis ten oznacza, iż małżonek ma prawo zamieszkiwać w mieszkaniu będącym wyłączną własnością drugiego małżonka (np. w mieszkaniu nabytym przed zawarciem związku małżeńskiego).