Skontaktuj się z nami:

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych w Warszawie

Wspólnoty mieszkaniowe – obsługa prawna Warszawa

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych polega na:

  • Windykacji należności w związku z nieuiszczonymi zaliczkami na pokrycie kosztów utrzymania i zarządu nieruchomością wspólną (poprzez e-sąd).Prowadzenie postępowań przed e-sądem oznacza, że opłata sądowa jest aż czterokrotnie niższa niż w przypadku zwykłego postępowania. Ten typ działań może być również przeprowadzony bezkosztowo, gdyż przysługujące naszej kancelarii wynagrodzenie zasądzane są Powodowi od strony pozwanej.

  • Realizacji roszczenia wspólnoty mieszkaniowej o nakazanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.(Zgodnie z art. 16 ustawy o własności lokali); Ponadto oferujemy swoją pomoc również w przypadkach anulowania licytacji sprzedaży części wspólnej nieruchomości. W sprawach tych zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego – artykuł 70 kc – 72 kc. Ponadto poza regulacją prawną unieważnienia umowy przepisy te zawierają normy względnie wiążące, które pozwalają organizatorom aukcji i przetargów odmienne kształtowanie warunków zawierania umów.Praktyka obrotu cywilnoprawnego wskazuje, że kontrahenci dosyć często korzystają z tych możliwości, dzięki czemu postępowania aukcyjne oraz przetargowe przebiegają w szczególny sposób, a określane są regulaminem przyjętym przed uczestników. Jednak wprowadzenie zmian bądź odwołanie aukcji może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy organizator zastrzegł to w postanowieniach ogłoszenia lub warunków.

  • Reprezentowaniu wspólnoty mieszkaniowej we wszelkiego rodzaju sprawach sądowych, w tym w postępowaniach przeciwko wykonawcom robót budowlanych oraz dostawcom mediów i innych usług dla wspólnoty, jak również w postępowaniach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały wspólnoty mieszkaniowej.Reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe, które mogą występować zarówno w charakterze osoby pozwanej, jak i pozywającej. Podczas konsultacji przedstawiamy najkorzystniejsze dla Klienta rozwiązania, przygotowujemy skuteczną linię obrony bądź oskarżenia oraz zapewniamy niezbędną pomoc i wsparcie prawne na cały czas postępowania. W razie konieczności zajmujemy się również przygotowaniem odwołań od wyroku oraz kierowaniem ich do sądu odpowiedniej instancji.

  • Tworzeniu, opiniowaniu oraz negocjowaniu umów zawieranych przez wspólnotę; Zapewniamy pomoc i wsparcie prawne, podpowiadamy co powinno znaleźć się w poszczególnych punktach umowy, aby była ona dokumentem bezpiecznym oraz chroniącym interesy naszych klientów.

  • Tworzeniu i opiniowaniu projektów uchwał wspólnoty mieszkaniowej; Korzystając z doświadczenia oraz wiedzy prawniczej zapewniamy wymagane przez naszych klientów wsparcie oraz pomoc na każdym etapie powstawania projektu. Czuwamy również nad ich efektem końcowym, aby spełniały one odpowiednie wymogi oraz były zgodne z obowiązującym prawem.

  • Ponadto zapewniamy również pomoc prawną w takich przypadkach jak: wyrzucenie rzeczy lokatorów znajdujących się w pomieszczeniach wspólnych oraz w sytuacji gdy poprzedni zarząd nie zwróci Wspólnocie potrzebnych dokumentów.
Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych Warszawa