Skontaktuj się z nami:

Cennik usług prawnych


Kancelaria stosuje następujące systemy rozliczeń:

 • Wynagrodzenie godzinowe – wysokość uzależniona jest od liczby przepracowanych godzin;
 • Wynagrodzenie ryczałtowe– wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną;
 • Wynagrodzenie za poszczególne usługi – wysokość wynagrodzenia jest stała i ustalona z góry.

Poniżej przykładowe ceny podstawowych usług prawnych świadczonych przez Kancelarię:

 • Koszt porady prawnej zależy od stopnia skomplikowania sprawy. Najniższy koszt porady prawnej może wynieść 120 zł + VAT
 • Koszt sporządzenia pisma procesowego do sądu np. pozwu, wniosku od 300 zł + VAT
 • Koszt reprezentacji w sądzie od 400 zł + VAT
 • Koszt sporządzenia opinii prawnej od 400 zł + VAT

Poniżej przykładowe stawki minimalne za prowadzenie poszczególnych spraw przed Sądami Powszechnymi ustalone przez Ministra Sprawiedliwości.

§ 6. [Stawki minimalne] Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

 1. do 500 zł – 90 zł;
 2. powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
 3. powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
 4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
 5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
 6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
 7. powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
 8. powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
 9. powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Do podanych wyżej kwot należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.