Skontaktuj się z nami:

ALIMENTY - PRAWNIK I ADWOKAT W WARSZAWIE

Alimenty

W świetle polskiego prawa, o obowiązku o alimentacyjnym mówi Kodeks rodzinny i opiekuńczy, a dokładniej jego trzeci dział, zatytułowany „Obowiązek alimentacyjny”. 16 artykułów kodeksu dokładnie opisuje kiedy i dlaczego należy płacić alimenty oraz kto jest za to odpowiedzialny. Przybliżmy bliżej to zagadnienie. Obowiązkiem alimentacyjnym obłożeni są krewni oraz byli współmałżonkowie lub osoby spowinowacone – taka jest teoria w skrócie.

Alimenty dla dzieci

Najczęstsze przypadki ustalenia świadczeń alimentacyjnych w Polsce związane są w alimentami dla dzieci. Podstawą prawną do tego rodzaju regularnych świadczeń jest artykuł 133 ww. kodeksu, który mówi o tym, iż rodzice zobowiązani są do uiszczania odpowiednio wysokich świadczeń na rzecz własnego dziecka, które nie utrzymuje się samodzielnie (niekoniecznie musi to być osoba niepełnoletnia, alimenty mogą otrzymywać także osoby uczące się, a następnie studiujące, nie mające jeszcze własnych przychodów). Każda sprawa alimentacyjna jest inna i wiąże się z inną historią ale alimenty zasądzane przez sąd są właściwie zawsze. Ich wysokość zależy nie tylko od możliwości finansowych rodzica ale także od potrzeb dziecka – o wysokości decyduje sąd. Ważną cechą alimentów jest sposób ich przekazywania, do momentu osiągnięcia pełnoletności alimenty od rodzica dla dziecka, przekazywane są do rąk drugiego rodzica, natomiast po ukończeniu 18 roku życia, alimenty otrzymuje bezpośrednio dziecko.

Alimenty dla rodziców

Według polskiego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, alimenty mogą otrzymywać także rodzice – od dzieci. Taka sytuacja wyniknąć może w przypadku, kiedy to rodzice znajdują się w warunkach, które nie zapewniają im godnego poziomu egzystencji i kiedy ich własne siły zarówno fizyczne jak i umysłowe, nie mogą zapewnić im stałego dochodu – dzieje się to zwłaszcza w wieku podeszłym, a także w sytuacji cięższych chorób. Podobnie jak w przypadku świadczenia alimentów dla dzieci, także i w tym przypadku wysokość świadczenia alimentacyjnego zasądzonego przez sąd, zależeć będzie zarówno od potrzeb jak i od możliwości osoby mającej płacić alimenty. Zapytaj o pomoc naszego adwokata w sprawach dotyczących alimentów dla rodziców.

Alimenty dla małżonków

Polskie prawo mówi o alimentach świadczonych zarówno podczas trwającego małżeństwa, co ma zagwarantować obu małżonkom równy poziom życia, jak i płaconych już po rozwodzie (takie sprawy przed sądem toczą się znacznie częściej). Kodeks rodziny i opiekuńczy mówi o tym, iż alimenty na rzecz byłego współmałżonka przysługują osobom, które według wyroku sądu nie są winne rozpadowi pożycia małżeńskiego. Alimenty mogą zostać zasądzone w przypadku niedostatku, w jakim znajdować się może były współmałżonek, co wynikać może np. z trudnej sytuacji, która powstała w wyniki rozpadu małżeństwa i podziału majątku. Według prawa obowiązek świadczenia comiesięcznych alimentów względem byłego współmałżonka może trwać 60 miesięcy. Prawnik Warszawa – alimenty dla małżonków.

Alimenty – wybierz naszą kancelarię

Nasi prawnicy i adwokaci w Warszawie posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw alimentacyjnych. Do naszych zalet należy:

  • Wysoka skuteczność
  • Pełne zrozumienie w stosunku do Klientów
  • Prowadzenie spraw alimentacyjnych każdego typu
  • Mobilność na terenie Warszawy

Jeżeli są Państwo zainteresowani usługami naszej warszawskiej kancelarii, prosimy o kontakt.

Alimenty adwokat Warszawa