Skontaktuj się z nami:

ADWOKAT SPADKI – KANCELARIA W WARSZAWIE

Sprawy spadkowe

W praktyce zawodowej często zajmujemy się sprawami spadkowymi. W sposób kompleksowy obsługujemy klientów borykających się z dosyć zawiłym obszarem sprawa jakim są spadki. Pomagamy w sporządzeniu testamentu, doradzamy w sprawach podziału spadków, roszczeń spadkobierców oraz zachowków. Ze względu na nasze duże doświadczenie w sprawach spadkowych jesteśmy w stanie udzielać pomocy prawnej w pełnym zakresie. Po zapoznaniu się ze sprawą wybieramy najbardziej optymalne kroki jednocześnie dokładnie informując klienta na czym polegać będą nasze działania. Oto najczęściej zadawane pytania, na które powinieneś znać odpowiedź.

Z ilu etapów składa się postępowanie spadkowe?

Przepisy kodeksu cywilnego nie obligują do przeprowadzenia postępowania spadkowego. Jednakże w pewnych sytuacjach będziemy musieli wykazać, że jesteśmy spadkobiercami, na przykład – jeżeli będziemy chcieli wpisać siebie jako właściciela nieruchomości, odziedziczonej po osobie zmarłej do księgi wieczystej.

Można założyć, że postępowanie spadkowe składa się z dwóch etapów. Pierwszym etapem jest postępowanie odnośnie stwierdzenia nabycia spadku, podczas którego określony zostaje jedynie krąg spadkobierców i udziały w jakich poszczególni spadkobiercy mogą dziedziczyć. Drugi etapem jest właściwy podział spadku na mocy którego poszczególne elementy wchodzące w skład spadku zostają rozdzielone konkretnym osobom.

Czy wizyta w sądzie jest konieczna?

Proceder nabycia spadku może być przeprowadzone przy asyście adwokata przed sądem lub przed notariuszem, jest to tzw. akt poświadczenia dziedziczenia. U notariusza można załatwić sprawę o wiele szybciej, jednak tylko w przypadku, gdy spadkobiercy złożą jednomyślny wniosek o sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia. Spadkobiercy wybierają odpowiedniego notariusza z dowolnej kancelarii notarialnej.

Z kolei postępowanie w kwestii stwierdzenia nabycia spadku musi być przeprowadzone przez sąd w ostatnim miesiącu zamieszkania spadkodawcy. Jeżeli złożymy wniosek do sądu niewłaściwego, to wtedy zostanie on przekazany do tego odpowiedniego.

W przypadku uzyskania prawomocnego postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku albo aktu poświadczenia dziedziczenia, przechodzimy do kolejnego etapu – działu spadku. Prawo do wystąpienia o dział spadku nie ulega przedawnieniu, a więc możemy to zrobić w dowolnym momencie nawet po 10 latach od śmierci spadkodawcy.

Postępowanie spadkowe – dział spadku – przed sądem czy przed notariuszem?

Dział spadku może być dokonany przed sądem jak i przed notariuszem. Tak samo jak w pierwszym etapie postępowania spadkowego notariusz przygotuje dla nas umowę o dział spadku, ale tylko wtedy, gdy spadkobiercy co do podziału są jednomyślni.

Natomiast postępowanie o dział spadku sąd przeprowadzi zarówno, gdy spadkobiercy są zgodni co do podziału, jak również kiedy tej zgody nie ma. Jednakże w każdym przypadku spadkobierca ma obowiązek zaprezentować projekt podziału spadku.  Ani sąd, ani notariusz nie mogą zrobić tego za spadkobiercę. W razie sporu między spadkobiercami co do podziału spadku sąd rozstrzygnie sprawę według swojego własnego uznania biorąc pod uwagę, najlepszym zdaniem sądu z wariantów. Każda ze stron będzie mogła się odwołać składając apelację w przypadku niezadowolenia.

Na koniec warto zaznaczyć, iż przeprowadzanie postępowania o podział spadku nie będzie konieczne, jeżeli jest tylko jedna osoba uprawniona do dziedziczenia. Nie ma bowiem co dzielić, bo wszystkie przedmioty spadkowe są w całości przypadają na tę jedną osobę. W takim wypadku przeprowadza się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku.

Adwokat spadki Warszawa