Skontaktuj się z nami:

ADWOKAT SPADKI – KANCELARIA W WARSZAWIE

Obniżenie wysokości zachowku

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, zawartym w uchwale z dnia 19 maja 1981 r., III CZP 18/81 (ogł. OSNCP 1981, poz. 228; LexPolonica nr 301632; Nowe Prawo 1983/2 str. 94) „w sprawie o zachowek nie jest wyłączone obniżenie wysokości należnej z tego tytułu sumy na podstawie art. 5 k.c.”. Późniejsze orzecznictwo oraz doktryna, idzie o krok dalej od Sądu Najwyższego, uznając, że przepis art. 5 k.c. może stanowić podstawę oddalenia powództwa o zachowek w całości, jeżeli spadkobierca testamentowy sfinansował zakup danego składnika majątkowego, np.: lokalu własnościowego spadkodawcy, kupionego od państwa, gminy, spółdzielni mieszkaniowej lub przekształconego z lokatorskiego we własnościowe prawo do lokalu. Słusznie uznaje się, że mimo, iż własność lokalu odrębnego stanowi niewątpliwie spadek, to jeżeli spadkodawca nie miał środków na kupno danego przedmiotu, np.: lokalu i wykup sfinansowała osoba, której następnie został on zapisany, to należy w całości oddalić powództwo o zachowek na podstawie art. 5 k.c.