Skontaktuj się z nami:

NABYCIA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE ZASIEDZENIA

Zasiedzenia

Do nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia należy:

– samoistnie posiadać nieruchomość przez określony czas tj. 20 lat w przypadku dobrej wiary i 30 lat w przypadku złej wiary.

Posiadanie samoistne to władanie rzeczą tak jak właściciel. Posiadaczem samoistnym jest ten kto uznaje daną nieruchomość za swoją, ogrodził ją, zagospodarował, opłaca z niej podatki od nieruchomości itp. Zgodnie z art. 339 kodeksu cywilnego domniemywa się samoistność posiadania. Oznacza to, że wnioskodawca musi jedynie udowodnić, że posiadał nieruchomość przez określony okres czasu.

Jeśli osoba ubiegająca się o zasiedzenie nie może wylegitymować się wystarczającym okresem posiadania (20 lub 30 lat) może do swojego okresu posiadania doliczyć czas posiadania swego poprzednika.

Zgodnie z art. 176 kodeksu cywilnego Jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika.

Jeżeli poprzedni posiadacz uzyskał posiadanie nieruchomości w złej wierze, czas jego posiadania może być doliczony tylko wtedy, gdy łącznie z czasem posiadania obecnego posiadacza wynosi przynajmniej lat trzydzieści.