Skontaktuj się z nami:

NABYCIA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE ZASIEDZENIA

Nabycie nieruchomości do majątku wspólnego

Jeżeli na datę stwierdzenia zasiedzenia osoba wnosząca o zasiedzenie nieruchomości pozostawała w związku małżeńskim w którym obowiązywał ustrój wspólności majątkowej nabyta nieruchomość będzie wchodziła do majątku wspólnego małżonków. Bez znaczenia pozostaje przy tym, czy w postanowieniu o stwierdzeniu zasiedzenia sąd wymienił obydwoje małżonków, czy tylko jednego z nich.