Skontaktuj się z nami:

NABYCIA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE ZASIEDZENIA

Podatek

Od nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie należy zapłacić podatek – wyliczany on jest według stałej skali i stanowi 7% ceny nieruchomości z dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu. Wyłącza się z niej wartość nakładów poczynionych w czasie biegu terminu zasiedzenia w tym wartość budynku jeśli został wzniesiony przez dotychczasowego posiadacza.