Skontaktuj się z nami:

NABYCIA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE ZASIEDZENIA

Zasiedzenie nieruchomości należących do Skarbu Państwa:

Do 18 października 1990 r. obowiązywały przepisy, które wyłączały możliwość zasiedzenia nieruchomości należących do Skarbu Państwa. Przepis ten został zniesiony przez ustawę z 28.7.1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 55, poz. 321), na mocy której skreślony został art. 177 KC. W myśl art. 10 noweli na poczet okresu zasiedzenia zalicza się okres posiadania nieruchomości państwowej sprzed 1.10.1990 r., ale nie więcej niż 1/2 aktualnego okresu zasiedzenia.
 
Osoby które uzyskały posiadanie nieruchomości Skarbu Państwa w złej wierze mogą więc zaliczyć nie więcej niż 15 lat posiadania sprzed 1.10.1990 r.