Skontaktuj się z nami:

Kancelarię tworzą prawnicy mający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych, obsłudze prawnej firm i Wspólnot Mieszkaniowych. Nasza kancelaria prawna spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klientów. Charakteryzuje nas wiedza, profesjonalizm, doświadczenie oraz kreatywność. Działamy z poszanowaniem etyki adwokackiej i dobrych obyczajów.

Kancelaria prawna mieści się w Warszawie.
Istnieje możliwość spotkania się z prawnikiem zarówno w Śródmieściu przy Al. Solidarności 119/125 lok. 67 jak również na Tarchominie, Białołęce pod adresem ul. Ceramiczna 5 lok. usł. 1.

Kancelaria zajmuje się:

  1. Prowadzeniem postępowań przed e-sądem (elektroniczne postępowanie upominawcze). Opłata sądowa jest 4-krotnie niższa od opłaty w zwykłym postępowaniu (np. zamiast 1000 zł płacimy tylko 250 zł). Nakaz zapłaty uzyskuje się już po ok. 2-3 miesiącach. Postępowania te można przeprowadzić praktycznie bezkosztowo, gdyż wynagrodzenie Kancelarii (koszty zastępstwa procesowego) zasądzane są Powodowi od strony pozwanej. Kancelaria nie pobiera zasądzonych Powodowi kosztów zastępstwa procesowego.
  2. Prawem handlowym – sporządzaniem oraz opiniowaniem umów, uczestniczeniem w negocjacjach z kontrahentami, sporządzaniem opinii prawnych, rejestracją podmiotów w KRS, pomocą prawną w windykacji należności;
  3. Prawem cywilnym – ochrona własności, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, służebności, spadki, dział spadku, dochodzenie roszczeń wynikających z zawartych umów, dochodzenie odszkodowań z tytułu niewykonania oraz nienależytego wykonania umów, dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu wyrządzenia szkód na osobie oraz naruszenia dóbr osobistych.;
  1. Prawem pracy – sporządzanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, doradztwo prawne w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia oraz rozwiązywania umów o pracę, przygotowywanie aktów wewnętrznych, reprezentacja pracodawców i pracowników w sporach sądowych.;
  2. Prawem procesowym – prowadzeniem wszelkich procesów sądowych – prawo cywilne, spadkowe, rodzinne, spory gospodarcze, spory z zakresu własności intelektualnej, postępowania przed sądami administracyjnymi w sprawach ze skarg na decyzje organów administracji publicznej, sprawy karne, w tym karne gospodarcze;
  3. Prawem rodzinnym – prowadzeniem spraw o rozwód, seprację, o uregulowanie kontatów z dzieckiem, o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, o alimenty.