Skontaktuj się z nami:

ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE (E-SĄD)

Prowadzenie spraw o zapłatę poprzez e-sąd:

Postępowania przed e-sądem można przeprowadzić praktycznie bezkosztowo gdyż wynagrodzenie Kancelarii (koszty zastępstwa procesowego) zasądzane są Powodowi od strony pozwanej.

Kancelaria nie pobiera zasądzonych Powodowi kosztów zastępstwa procesowego.

Opłata sądowa jest 4-krotnie niższa niż w „zwykłym” postępowaniu (np. zamiast 1000 zł

opłaty płacimy 250 zł).

Powód odzyskuje kwotę którą zapłacił kancelarii za poprowadzenie sprawy od dłużnika

(Powód ma ją zasądzoną w nakazie zapłaty).

Postępowania prowadzone są przez radcę prawnego mającego stały dostęp do platformy e-sądu.
Wynagrodzenie Kancelarii jest ustalane na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

§ 6. [Stawki minimalne] Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł – 60 zł;

2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;

3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;

4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;

7) powyżej 200 000 zł – 7200 zł.

Wynagrodzenie Kancelarii pobierane jest z góry przed wniesieniem sprawy do e-sądu na

podstawie wystawionej faktury Vat.