Skontaktuj się z nami:

ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE (E-SĄD)

Prowadzenie spraw w postępowaniu egzekucyjnym:

Po uprawomocnieniu się nakazu Kancelaria kieruje sprawę do komornika wybranego przez Zleceniodawcę. Kancelaria prowadzi postepowania egzekucyjne za koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym ( ¼ kosztów z procesu). Koszty te ustalane są przez komornika zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Stawki te wynoszą zatem:

1) do 500 zł – 15 zł

2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 45 zł

3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 150 zł

4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 300 zł

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 600 zł

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 900 zł

7) powyżej 200 000 zł – 1800 zł

W/w koszty zastępstwa w postepowaniu egzekucyjnych ponosi wyłącznie dłużnik.

Kancelaria nie pobiera od Zleceniodawcy żadnego dodatkowego

wynagrodzenia za prowadzenie sprawy w postępowaniu egzekucyjnym.

Do podanych w ofercie kwot należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.