Skontaktuj się z nami:

NABYCIA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE ZASIEDZENIA

Dobra wiara

Dobra wiara posiadacza istnieje wtedy , gdy posiadacz jest przekonany, że jest właścicielem rzeczy, a jego przekonanie jest usprawiedliwione obiektywnymi okolicznościami.
 
Jednakże, zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 24.03.1980 r. sygn. (III CZP 14/80) Osoba, która uzyskała , posiadanie nieruchomości w drodze umowy sporządzonej bez zachowania formy aktu notarialnego, nie może być – w zakresie zasiedzenia tej nieruchomości (art. 172 § 1 k.c.) – uważana za samoistnego posiadacza będącego w dobrej wierze.
 
Wyżej wymieniona uchwała oznacza, iż każda osoba która nabyła nieruchomość bez zachowania formy aktu notarialnego uważana jest za posiadacza w złej wierze i aby zasiedzieć nieruchomość musi legitymować się 30-letnim okresem samoistnego posiadania.