Skontaktuj się z nami:

ADWOKAT SPADKI – KANCELARIA W WARSZAWIE

Zaliczenie darowizn na schedę spadkową

Zgodnie z art. 1039 kodeksu cywilnego, jeśli po spadkodawcy dziedziczą jego zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), a także małżonek, ciąży na nich obowiązek wzajemnego zaliczenia na schedę spadkową darowizn otrzymanych od spadkodawcy. Darowizn tych nie zalicza się tylko wówczas, gdy wola spadkodawcy była wyraźnie inna, gdy zwolnił on danego spadkobiercę z obowiązku ich zaliczenia – spadkobierca powinien złożyć oświadczenie, w którym zwalnia daną darowiznę z obowiązku zaliczenia na schedę spadkową.
 
Spadkodawca może nałożyć obowiązek zaliczenia także na spadkobiercę nie będącego zstępnym lub współmałżonkiem. Nie zalicza się na schedę spadkową drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych. Nie ma obowiązku zaliczenia na schedę darowizn poczynionych na rzecz innych osób niebędących spadkobiercami, a więc na rzecz wnuków, jeśli nie dziedziczą, bo ich rodzic żyje i jest spadkobiercą.