Skontaktuj się z nami:

ROZWODY – KANCELARIA ZUBRZYCKA ZIĘBA W WARSZAWIE

Nazwisko po rozwodzie

Rozwód nie oznacza automatycznego powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego.
W celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, osoba zainteresowana powinna zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa i złożyć oświadczenie przed kierownikiem USC o zamiarze powrotu do poprzednio noszonego nazwiska.
Jest to jedyna możliwość powrotu do uprzednio noszonego nazwiska.