Skontaktuj się z nami:

ROZWODY – KANCELARIA ZUBRZYCKA ZIĘBA W WARSZAWIE

Czy muszę spłacać długi mojego męża/żony?

Zgodnie za art. 41§2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej (np. zasądzone alimenty), wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.
 

Zgodnie z powyższym przepisem jeśli współmałżonek zaciągnął pożyczkę/kredyt bez zgody drugiego małżonka i nie spłaca jej wierzyciel będzie mógł zaspokoić się:

  1. z majątku osobistego dłużnika (np. nieruchomości nabytej przed ślubem)
  2. z wynagrodzenia za pracę dłużnika
  3. z dochodów uzyskiwanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej (np. z prowadzonej działalności gospodarczej)
  4. z praw autorskich przysługujących dłużnikowi

Wierzyciel nie będzie mógł zaspokoić się z wynagrodzenia małżonka który nie wyraził zgody na pożyczkę/kredyt.