Skontaktuj się z nami:

ROZWODY – KANCELARIA ZUBRZYCKA ZIĘBA W WARSZAWIE

Choroba psychiczna małżonka a rozwód

Choroba psychiczna małżonka nie stanowi winy za rozkład pożycia małżeńskiego stron. Chory psychicznie zazwyczaj nie jest w stanie kontrolować własnego zachowania, a więc nie można przypisać mu winy. Zazwyczaj Sąd orzeka rozwód z przyczyn leżących po stronie osoby chorej psychicznie, ale niezawinionych.
Jednakże, gdy małżonek chory psychicznie w czasie remisji choroby nie chce podjąć leczenia, bądź świadomie narusza obowiązki małżeńskie, to można mu przypisać winę.
Ocenie Sądu będzie podlegało również zachowanie drugiego, zdrowego małżonka. On również może być uznany za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego stron.