Skontaktuj się z nami:

ROZWODY – KANCELARIA ZUBRZYCKA ZIĘBA W WARSZAWIE

Co powinien zawierać pozew o rozwód?

 1. Oznaczenie Sądu i Wydziału;
 2. Oznaczenie stron (imiona i nazwiska, PESEL powoda);
 3. Oznaczenie Sądu w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania;
 4. Wskazanie czy Sąd ma orzec rozwód z orzekaniem o winie czy bez orzekania o winie;
 5. Zawarcie wniosków odnośnie małoletnich dzieci dotyczących władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania dzieci, kontaktów i alimentów.
 6. Powołanie jednego świadka (przy rozwodzie bez orzekania o winie), wielu świadków (przy rozwodzie z orzekaniem o winie);
 7. Powołanie innych dowodów (z dokumentów, z opinii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów itp.);
 8. Wniosek o rozstrzygnięcie o kosztach sądowych;
 9. Uzasadnienie pozwu:
 • Wskazanie czy strony zawierały umowy majątkowe małżeńskie;
 • Wskazanie czy strony prowadziły mediację a jeśli nie to dlaczego;
 • Wskazanie czy między stronami toczyło się inne postępowanie dotyczące rodziny (jeśli tak należy wskazać w którym Sądzie i podać sygnaturę sprawy);