Skontaktuj się z nami:

ROZWODY – KANCELARIA ZUBRZYCKA ZIĘBA W WARSZAWIE

Ile kosztuje sprawa o podział majątku?

Zgodnie z art. 38 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej pobierana jest opłata stała w wysokości 1.000 zł. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału majątku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 zł.
 

Opłatę można wnieść na trzy sposoby, a mianowicie:

  1. nakleić na wniosek znaki opłaty sądowej;
  2. uiścić opłatę bezpośrednio w kasie sądu;
  3. wykonać przelew na rachunek bankowy właściwego sądu i załączyć do wniosku wydruk potwierdzenia przelewu.

W sprawie o podział majątku wspólnego zazwyczaj Sąd powołuje biegłego ds. wyceny nieruchomości którego wynagrodzenie za sporządzenie wyceny jednej nieruchomości wynosi ok. 2000 zł. Opłatę tą ponoszą strony.
Jeśli strona przy prowadzeniu sprawy chce skorzystać z pomocy prawnika dochodzą koszty związane z zatrudnieniem pełnomocnika.