Skontaktuj się z nami:

ROZWODY – KANCELARIA ZUBRZYCKA ZIĘBA W WARSZAWIE

Ile wynosi opłata od pozwu o rozwód?

Opłata od pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Należy ją uiścić przed wniesieniem pozwu do Sądu wpłacając w/w kwotę na konto bankowe Sądu lub naklejając na pierwszą stronę pozwu znaki opłaty sądowej w wysokości 600 zł (do kupienia w kasie Sądu). Wydruk potwierdzenia przelewu należy załączyć do pozwu.
 

Jeśli Sąd orzeknie rozwód bez orzekania o winie osobie wnoszącej pozew:

  • Sąd zwróci ze Skarbu Państwa kwotę 300 zł
  • od małżonka będącego stroną przeciwną zasądzi kwotę 150 zł.

Apelacja od wyroku rozwodowego również kosztuje 600 zł.